SERVICII PKI

Tipuri de Certificate Digitale emise

 Nivelurile de securitate ale certificatelor

Certificatele digitale emise de clasele Autorității de Certificare a STS pot fi folosite pentru protecția următoarelor tipuri de informații:

- Publice
- Neclasificate nedestinate publicității
- Clasificate cu nivel maxim de clasificare "Secret de Serviciu"
- Secrete de Stat cu nivel de secretizare corespunzător nivelului de certificare de securitate al aplicațiilor folosite stabilit în conformitate cu cerințele legislației naționale privind protecția informațiilor clasficate

 Certificate Digitale CLASA 1 G2

Clasa folosită pentru emiterea de certificate personale de semnare exclusiv pe dispozitive criptografice (de ex.: token USB).


<POLICY oid="1.3.6.1.4.1.20625.1.1.1" name="Autoritatea de Certificare STS Clasa 1 G2" description="Autoritatea de Certificare STS Clasa 1 G2" url="https://www.sts.ro/ro/servicii-pki" key_recovery="no" p12_certificate="no">
<KEYS>
<KEY type="rsa" length="2048" />
</KEYS>
<CERTIFICATES>
<CERTIFICATE valability="365" />
</CERTIFICATES>
<CRL valability="120" dist_point="http://ca.stsisp.ro/crl/clasa1g2.crl" />
</POLICY>

Certificate Digitale CLASA 2 G2

Clasa folosită pentru emiterea de certificate în format PKCS12.


<POLICY oid="1.3.6.1.4.1.20625.1.1.2" name="Autoritatea de Certificare STS Clasa 2 G2" description="Autoritatea de Certificare STS Clasa 2 G2" url="https://www.sts.ro/ro/servicii-pki" key_recovery="no" p12_certificate="yes">
<KEYS>
<KEY type="rsa" length="2048" />
</KEYS>
<CERTIFICATES>
<CERTIFICATE valability="365" />
</CERTIFICATES>
<CRL valability="120" dist_point="http://ca.stsisp.ro/crl/clasa2g2.crl" />
</POLICY>

Certificate Digitale CLASA 3 G2

Clasa folosită pentru emiterea de certificate pentru dispozitive (de ex.: echipamente de rețea, servere web) pe baza unor cereri emise de acestea (CSR - Certificate Signing Requests).


<POLICY oid="1.3.6.1.4.1.20625.1.1.3" name="Autoritatea de Certificare STS Clasa 3 G2" description="Autoritatea de Certificare STS Clasa 3 G2" url="https://www.sts.ro/ro/servicii-pki" key_recovery="no" p12_certificate="no">
<KEYS>
<KEY type="rsa" length="2048" />
</KEYS>
<CERTIFICATES>
<CERTIFICATE valability="365" />
</CERTIFICATES>
<CRL valability="120" dist_point="http://ca.stsisp.ro/crl/clasa3g2.crl" />
</POLICY>

Certificate Digitale CLASA 4 G2

Clasa folosită pentru emiterea de certificate personale de criptare.


<POLICY oid="1.3.6.1.4.1.20625.1.1.2" name="Autoritatea de Certificare STS Clasa 4 G2" description="Autoritatea de Certificare STS Clasa 4 G2" url="https://www.sts.ro/ro/servicii-pki" key_recovery="yes" p12_certificate="yes">
<KEYS>
<KEY type="rsa" length="2048" />
</KEYS>
<CERTIFICATES>
<CERTIFICATE valability="1095" />
</CERTIFICATES>
<CRL valability="120" dist_point="http://ca.stsisp.ro/crl/clasa4g2.crl" />
</POLICY>

Contact
Relații cu Publicul
Relații cu Presa
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
+4021.202.21.41
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.