Rol, atribuții, măsuri de transparență


Rolul și atribuțiile Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în cadrul procesului electoral pentru alegerea Președintelui României, din luna noiembrie 2019, au fost stabilite prin legislație electorală primară, ordonanțe de urgență și hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Autorității Electorale Permanente (AEP), hotărâri și decizii ale Biroului Electoral Central (BEC).

STS asigură suportului tehnic necesar, asigurând permenent măsuri de reziliență și securitate cibernetică.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, art. 5, STS asigură:

 • aplicaţii informatice conform cerinţelor operaţionale furnizate de AEP, şi anume Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), în cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), precum și Aplicația de centralizare a proceselor verbale, în cadrul Sistemului informatic de de centralizare a proceselor-verbale (SICPV);
 • echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice și asistența tehnică necesară acestora;
 • terminale informatice pentru secţiile de votare din ţară și străinătate în vederea:
  • asigurării funcționării SIMPV;
  • înregistrării video-audio a operațiunilor efectuate de membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor;
  • fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și transmiterea acestora în SICPV;
 • servicii de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date necesare birourilor electorale din țară.

SIMPV:

 • asigură verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
 • semnalează tentativele de vot ilegal;
 • asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
 • agregă date statistice privind prezenţa alegătorilor la vot.

Nu există nicio implicare a SIMPV în procesul de numărare a voturilor.

Datele privind exprimarea votului de către alegători sunt obținute prin numărarea efectivă și centralizarea voturilor la nivelul secțiilor de votare, sunt consemnate în procese verbale și asumate prin consens și semnături de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și membrii acestora.

ADV asigură preluarea datelor de identificare ale alegătorilor de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate în SIMPV, pe baza listelor furnizate de AEP.

De asemenea, conform prevederilor legale, în cadrul procesului electoral, STS asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.

În cadrul Centrului de suport tehnic funcționează:

 • Centrul de preluare a apelurilor, de tip Call Center;
 • Centrele de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale SIMPV, organizate la nivel național;
 • Dispeceratele tehnice. 

 
Totodată, în perioada premergătoare alegerilor, specialiştii STS și AEP asigură evaluarea și instruirea operatorilor de calculator din țară și din străinătate. La instruirea membrilor-operatori din secțiile de votare din străinătate participă și Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru a îndeplini funcția de operator, cetățenii români fac o solicitare în acest sens către AEP, conform Hotărârii AEP nr. 36/2019.

Operatorii de calculator se înscriu pe o platformă disponibilă în Internet, unde au la dispoziție materiale de instruire (îndrumar, instrucțiuni și proceduri de lucru), prevederile legislative și filme de prezentare cu activitățile pe care trebuie să le desfășoare pe timpul procesului electoral.

Ca urmare a participării la sesiunile de evaluare și instruire, desfășurate în locațiile din țară stabilite de AEP, dar și în sistem videoconferință cu membrii-operatori din străinătate, operatorii susțin o testare, iar AEP îi desemnează în secțiile de votare, conform criteriilor stabilite prin Hotărârea AEP nr. 36/2019.

În perioada de pregătire a procesului electoral, specialiştii STS au derulat măsuri de asigurare a serviciilor de comunicații de voce și date în locațiile în care vor funcționa secții de votare în țară și au desfășurat activități de selecție și instruire a operatorilor de calculator.

 

Contribuția sistemelor informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în asigurarea transparenței proceselor electorale

STS transmite săptămânal către Comisia tehnică centrală, a cărei componență a fost stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, informări privind activitățile desfășurate pentru pregătirea și organizarea procesului electoral din luna noiembrie 2019.

STS asigură informarea corectă și transparentă asupra tuturor aspectelor legate de funcționalitățile sistemelor și aplicațiilor informatice care au fost dezvoltate în baza cerințelor formulate de AEP și Biroul Electoral Central (BEC).

Sistemul informatic proiectat și dezvoltat de STS asigură eliminarea celor mai multe suspiciuni de fraudare a alegerilor prin: 

 • prevenirea votului multiplu;
 • eliminarea riscurilor de fraudare în timpul numărării voturilor prin filmare/supraveghere video (înregistrarea și stocarea imaginilor video din timpul fiecare secție de votare din țară sau străinătate);
 • eliminarea erorilor de completare a proceselor verbale la nivel de secții de votare;
 • fotografierea proceselor-verbale în secția de votare - eliminarea riscului de modificare al acestuia în drum către Biroul Electoral Județean.
Contact
Relații cu Publicul
Relații cu Presa
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
+4021.202.21.41
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.