Precizare de presă privind proiectul „Extinderea sistemului informatic pentru realizarea interoperabilității informaționale în cadrul SNUAU”

Joi, 19 Septembrie 2019

Referitor la solicitările de presă privind articolul publicat de cotidianul Adevărul cu privire la proiectul „Extinderea sistemului informatic pentru realizarea interoperabilității informaționale în cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție ale poliției, ambulanței și pompierilor și stațiile de intervenție ale acestora organizate la nivelul orașelor”, facem următoarele precizări:
 
1. Proiectul la care se face referire a fost finalizat în anul 2014. A fost recepționat în conformitate cu cerințele specificate în caietul de sarcini. Livrabilele asociate și cerințele stabilite au fost recepționate/îndeplinite în totalitate.

2. Sistemele de comunicații prevăzute în cadrul proiectului, care asigură interconectarea stațiilor de intervenție ale agențiilor de poliție de la orașe cu infrastructura SNUAU, sunt funcționale în momentul de față.

3. Prin proiect au fost puse la dispoziția agențiilor de urgență stațiile de lucru necesare procesării apelurilor de urgență la nivelul orașelor. Din punct de vedere al fluxului de procesare al apelurilor, menționăm că, potrivit Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție în cazul urgențelor primite prin SNUAU, semnată de Ministerul Sănătății, MAI – DSU, IGPR, IGJR, IGSU și STS, apelurile primite de la cetățeni preluate de către operatorul 112 al STS sunt transferate dispeceratelor specializate de intervenție de la nivelul municipiilor reședință de județ. Ulterior, transferul către stațiile de intervenție de la nivelul orașelor este realizat doar de dispeceratele județene ale agențiilor de intervenție (Poliție, Ambulanță, SMURD, ISU etc.).

4. Punctual, pentru cazul Caracal echipamentele de tip consolă operator au fost relocate de la stația de intervenție Caracal către dispeceratul IPJ Olt, în baza solicitării IPJ Olt, din luna august a anului 2017.

Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator al Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, a finalizat în anul 2014 implementarea proiectului „Extinderea sistemului informatic pentru realizarea interoperabilității informaționale în cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție ale poliției, ambulanței și pompierilor și stațiile de intervenție ale acestora organizate la nivelul orașelor”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” a POS CCE.

La momentul finalizării implementării proiectului și recepționării livrabilelor asociate, cerințele stabilite în cadrul caietului de sarcini au fost îndeplinite în totalitate, realizându-se astfel interoperabilitatea informațională dintre dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție organizate la nivelul reședințelor de județ și stațiile de intervenție subordonate, dispuse în orașele din aria județului.

De asemenea, vă comunicăm că operarea în cadrul componentelor instalate la nivelul orașelor nu este realizată prin operatori 112 ai STS, ci prin dispeceri ai agențiilor specializate de intervenție. Așadar, alocarea resurselor pentru operarea la nivelul stațiilor de intervenție organizate la nivelul orașelor este în atribuția agențiilor specializate de intervenție ale Poliției, Ambulanței și ISU.

Biroul de Presă al STS

Contact
Relații cu Publicul
Relații cu Presa
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
+4021.202.21.41
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.