AVIZARE AMPLASAMENTE STAȚII DE BAZĂ

În baza Legii nr. 92/1996, de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), cu modificările şi completările ulterioare, STS este singura autoritate care poate emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicaţiilor speciale. STS garantează protecţia şi confidenţialitatea radiocomunicaţiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licenţelor şi al autorizaţiilor prevăzute în reglementările legale actuale din domeniul telecomunicaţiilor.

Compatibilitate electromagnetică

Urgentarea procesului de analiză şi răspuns

Începând cu data de 01.07.2018, pentru urgentarea procesului de analiză şi răspuns, documentaţia tehnică / amplasament, conform listei din prezentul ordin, va fi transmisă prin e-mail (scanat – un singur fişier în format pdf pentru fiecare amplasament de avizat) la adresa avize_statiibaza@stsnet.ro.

Pentru conformitate, acest demers este necesar să deţină una din următoarele soluţii de securitate:

  • Semnarea electronică utilizând “Pretty Good Privacy (PGP)” a mesajului e-mail, conform “Ghidului de utilizare a PGP pentru semnarea şi criptarea mesajelor de e-mail”, disponibil pentru Thunderbird sau pentru Outlook, în funcţie de clientul de e-mail folosit.

Răspunsul va fi  transmis în acelaşi format.

Răspunsul va fi  transmis în acelaşi format.

  • Depunerea sau transmiterea prin poştă a acestei documentaţii, pe suport hârtie, la sediul instituţiei noastre, situat în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, în atenţia S.T.S. UM 0536. Răspunsul va fi transmis în format electronic către adresa de e-mail de la care s-a făcut solicitarea.

Răspunsul pe suport hârtie va fi disponibil la sediul instituţiei (tel.interior: 500).

Contact
Relații cu Publicul
Relații cu Presa
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
+4021.202.21.41
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.