112 SERVICIUL DE URGENȚĂ

112 SALVEAZĂ VIAȚA, PROPRIETATEA ȘI MEDIUL

112 este numărul unic pentru apeluri de urgență disponibil gratuit la nivelul întregii țări, ce poate fi apelat din toate rețelele de telefonie fixă sau mobilă. Cetățenii aflați în situații de urgență pot suna la 112, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a solicita asistența serviciilor specializate de intervenție (ambulanță, SMURD, poliție, pompieri, jandarmi).

 • Există 41 de centre 112 pentru preluarea apelurilor de urgență, câte unul în fiecare județ. Centrul 112 București-Ilfov recepționează apelurile atât din București, cât și din județul Ilfov.
 • În anul 2019, operatorii 112 din centrele de preluare a apelurilor de urgență au răspuns la 11.301.881 apeluri.
 • Aproape jumătate din numărul total de apeluri preluate în anul 2019 nu reprezintă urgențe de competența Serviciului 112, ci solicitări de informații diverse, apeluri efectuate din greșeală, farse și apeluri injurioase.
 • 64% dintre urgențele anunțate la 112 în anul 2019 au reprezentat cazuri medicale.
 • Adresa incidentului este una dintre cele mai importante informații pe care trebuie să o furnizați când sunați la 112.
 • Dacă ați apelat 112 din greșeală, nu închideți! Rămâneți pe fir și informați operatorul că nu aveți o urgență și că ați apelat din greșeală.
Cadru legal

Activitatea pentru înfiinţarea Sistemului 112 în România a generat emiterea unor acte normative şi includerea acestei direcţii de acţiune în strategii, politici şi programe guvernamentale:

Ordonanţa de Urgenţă nr.34/19.03.2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă;

Legea nr.160/2008 privind aprobarea O.U.G. nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă;

Legea nr.132/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.

Aceste acte normative stabilesc:

 • Introducerea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 în reţelele publice de telefonie fixă şi mobila din România;
 • Înfiinţarea Comitetului naţional de coordonare a SNUAU sub autoritatea Guvernului României;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este desemnat administrator al SNUAU;
 • Organizarea SNUAU şi atribuţiile structurilor componente;
 • Funcţionarea SNUAU şi reglemntarea comunicaţiilor de urgenţă;
 • Obligativitatea funcţionării permanente a sistemului 112;
 • Obligaţiile operatorilor de telefonie fixă şi mobilă din România;
 • Contravenţii;
 • Darea în exploatare a sistemului 112 la nivel naţional. 
Organizare

Furnizarea Serviciului 112 către cetăţeni se realizează prin centre unice pentru apeluri de urgenţă, dispecerate de urgenţă şi dispecerate integrate de urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiilor şi oraşelor sau acolo unde este necesar.

Centrele unice pentru apelurilor de urgenţă:

 • un centru unic pentru apeluri de urgenţă la nivelul Bucureşti-Ilfov;
 • un centru unic pentru apeluri de urgenţă, de rezervă în caz de dezastre, la nivelul Bucureşti-Ilfov;
 • 40 centre unice pentru apeluri de urgenţă judeţene (câte unul în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ).

Dispeceratele de urgenţă:

 • 125 dispecerate de urgenţă la nivel naţional;
 • 654 substaţii ale dispeceratelor de urgenţă la nivel naţional;
 • Dispecerate naţionale pentru Serviciul de Pază şi Protecţie (S.P.P.) Contraterorism, Managementul Traficului (sub jurisdicţia Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – C.N.A.D.R.), Autoritatea Română a Serviciilor de Trafic Aerian (R.O.M.A.T.S.A.), Autoritatea Feroviară Română (A.F.E.R.), Ministerul Apărării Naţionale (M.Ap.N.), Protecţia Muncii;
 • În cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgenţă activitatea se desfăşoară în regim permanent, 24/7, organizat în 3 ture, de către personal STS special pregătit (operatori 112);
 • În centrele unice pentru apeluri de urgenţe judeţene îşi desfăşoară activitatea în medie cu 3 operatori / tură;
 • În centrul unic pentru apeluri de urgenţă Bucureşti - Ilfov serviciul îşi desfăşoară activitatea în medie cu 8 operatori / tură.
Atribuţii

Prin Centrele unice pentru apeluri de urgenţă:

 • Primeşte şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmând şi localizând, pe cât posibil, apelurile primite;
 • Analizează, direcţionează şi transmite operativ apelurile de urgenţă către dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie precum şi la autorităţile competente  (funcţie de natura evenimentelor şi consecinţele lor), pe baza unui index al incidentelor;
 • Transferă centrului operaţional şi centrului operativ pentru situaţii de urgenţă apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţii de urgenţă, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
 • Primeşte şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia evenimentelor şi a intervenţiilor;
 • Centralizează, stochează şi pune la dispoziţie autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenţă gestionate;
 • Recepţionează apelurile de urgenţă în limbile minorităţilor naţionale precum şi în una dintre limbile de circulaţie internaţională, după caz;
 • Primeşte apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limitele tehnic fezabile;
 • Primeşte mesaje associate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire.

Prin Dispeceratele de urgenţă:

 • Asigură permanent preluarea apelurilor de urgenţă transmise din centrele unice pentru apeluri de urgenţă;
 • Alertează de îndată personalul de intervenţie;
 • Menţine legătura cu forţele şi mijloacele dislocate la locul evenimentului;
 • Primeşte apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limitele tehnic fezabile;
 • Primeşte mesaje asociate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire.
Funcţionalităţi

Sistemul 112 este un sistem operativ de telecomunicaţii, proiectat să notifice, recepţioneze, proceseze şi să transmită apelurile de urgenţă către serviciile responsabile, într-un mod centralizat şi unitar, cu ajutorul funcţiilor integrate:

 • rutarea apelurilor către centrul unic pentru apeluri de urgenţă cu responsabilitate în zona de unde sunt iniţiate apelurile, în funcţie de aria geografică (judeţ);
 • bază de date ANI/ALI – identificarea automată a numărului de telefon de la care se apelează şi a informaţiilor de abonament, dacă există;
 • sistem centralizat de localizare a telefoanelor mobile;
 • sistem GIS – platformă operativă proiectată pentru înregistrarea, monitorizarea şi managementul incidentelor şi a resurselor de intervenţie;
 • soluţie AVL – sistem de localizare automată a resurselor de intervenţie dotate cu GPS;
 • serviciu multilingvistic – preluarea şi procesarea apelurilor recepţionate în limbi de circulaţie internaţională şi în limbile minorităţilor naţionale.  

SITUAȚIILE DE URGENȚĂ NU POT FI RAPORTATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SAU PE E-MAIL.

ÎN CAZ DE URGENȚĂ, SUNAȚI ÎNTOTDEAUNA LA 112!

Contact
Relații cu Publicul
Relații cu Presa
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
+4021.202.21.41
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.