CADRUL  LEGISLATIV

Serviciul de Telecomunicatii Speciale functioneaza in baza LEGII nr.92/1996 (actualizata), lege publicata in Monitorul Oficial nr.169 din 30 iulie 1996, care ii confera personalitate juridica si autoritate in domeniul telecomunicatiilor speciale. Alte reglementari cu relevanta in domeniul telecomunicatiilor speciale sunt:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legi nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
- LEGEA nr. 76/1993 pentru ratificarea Constitutiei si a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata de LEGEA nr.140/2012;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare din LEGEA 160/2008 si din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015 ;
- LEGEA nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGEA nr. 506/2004 pentru protectia vietii private si a datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice;
- LEGEA nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat;
- LEGEA nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr. 861/1999 pentru aprobarea inchirierii de elemente de infrastructura din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apararii Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicatii;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr. 715/2008 privind aprobarea planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finantarii acordata Romaniei de catre Uniunea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Contact

Copyright 2003 Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Toate drepturile rezervate