OPORTUNITATI DE INCADRARE


 

 

 

 

1.Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concurs în vederea încadrarii a doua functii de subofiter cu activitatea financiara în cadrul U.M. 0622 Bucuresti.

A.Conditii de participare:

- sa aiba cetatenia romana;

- sa aiba varsta de pana la 40 de ani;

- sa aiba studii medii/postliceale/superioare în domeniul economic;

- media examenului de bacalaureat sa nu fie mai mica de 7,00;

- sa aiba vechime în munca si în specialitate (domeniul economico-financiar) de minimum 1an;

- sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect în limba romana;

- sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu închisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie în curs de cercetare sau judecata într-un dosar penal.

B.Probe de concurs:

- evaluare psihologica (proba eliminatorie);

- evaluare la pregatirea fizica (proba eliminatorie);

- examinare profesionala (proba teoretica si proba practica).

Nota minima de promovare a fiecarei probe din cadrul examinarii profesionale este 7,00.

C.Înscrierile se vor face la adresa de e-mail ru @stsnet.ro sau la sediul Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Splaiul Independentei nr.323A, sector 6, Bucuresti, pana la data de 24.03.2017, ora 14, iar dosarul de înscriere va contine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. si copie certificat de nastere;

- copii ale documentelor de studii;

- documente care sa ateste vechimea în munca si specialitate;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca se afla sau nu în evidenta cu boli cronice si antecedentele de boala.

D.Angajarea se va face potrivit prioritatilor institutiei, posibilitatilor bugetare si rezultatelor individuale obtinute de candidati la probele de concurs.

E.Informatii si relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.202.24.14.

F.Tematica si bibliografia.

 

2.Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concurs in vederea incadrarii a doua functii de ofiter - profil tehnologia informatiei la U.M. 0501 Targu Jiu.

A. Candidatii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

-sa aiba cetatenia romana;

-sa aiba varsta de pana la 40 de ani;

-sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

-sa fie absolventi, cu examen de licenta/diploma/master, ai institutiilor de invatamant superior in domeniile: informatica, inginerie electronica si telecomunicatii, inginerie electrica, calculatoare si tehnologia informatiei, stiinte ingineresti aplicate si ingineria sistemelor;

-media examenului de licenta/diploma/master corespunzatoare studiilor postului scos la concurs sa nu fie mai mica de 7,00, iar candidatii sa nu fi repetat ani de studii din motive imputabile lor;

-sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie in curs de cercetare sau judecata intr-un dosar penal.

B. Probe de concurs:

- evaluare psihologica (proba eliminatorie);

- evaluare la pregatirea fizica (proba eliminatorie);

- examinare a cunostintelor de limba straina de circulatie internationala (proba eliminatorie);

- examinare profesionala (proba scrisa si proba practica).

Nota minima de promovare a fiecarei probe din cadrul examinarii profesionale si a probei de limba straina este 7,00.

C. Perioada de desfasurare a interviului de selectie si a concursului vor fi comunicate la sediul U.M. 0501 Targu Jiu, Str. Traian nr. 2, numar de telefon: 0253.212.190.

D. Inscrierile se vor face la sediul unitatii sus-mentionate pana la data de 24.03.2017, ora 14, iar dosarul de inscriere va contine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. si copie certificat de nastere;

- copii ale documentelor de studii;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca se afla sau nu in evidenta cu boli cronice si antecedentele de boala.

E. Incadarea se va face potrivit prioritatilor institutiei, posibilitatilor bugetare si rezultatelor individuale obtinute de candidati la examinarile efectuate.

F. Tematica si bibliografia pentru functia de ofiter - profil tehnologia informatiei.

 

3.Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concurs in vederea incadrarii unei functii de ofiter (arhitect sef) in cadrul U.M. 0731 Bucuresti.

A. Conditii de participare:

- sa aiba cetatenia romana;

- sa aiba varsta de pana la 40 de ani;

- sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

- sa fie absolventi, cu examen de licenta/diploma, ai institutiilor de invatamant superior de lunga durata/ciclul I si ciclul II de studii universitare in domeniul arhitecturii si/sau urbanismului;

- media examenului de licenta/diploma corespunzatoare studiilor postului scos la concurs sa nu fie mai mica de 7,00, iar candidatii sa nu fi repetat ani de studii din motive imputabile lor;

- sa detina autorizatie valabila in Registrul Urbanistilor din Romania;

- sa aiba vechime in munca si in specialitate de cel putin 1 an;

- sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie in curs de cercetare sau judecata intr-un dosar penal.

Probe de concurs:

- evaluare psihologica (proba eliminatorie);

- evaluare la pregatirea fizica (proba eliminatorie);

- evaluare a cunostintelor de limba straina de circulatie internationala (proba eliminatorie);

- examinare profesionala (proba teoretica si proba practica).

Nota minima de promovare a fiecarei probe din cadrul examinarii profesionale si a probei de limba straina este 7,00.

C. Inscrierile se vor face la adresa de e-mail ru@stsnet.ro sau la sediul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Splaiul Independentei nr.323A, sector 6, pana la data de 24.03.2017, ora 14, iar dosarul de inscriere va contine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. si copie certificat de nastere;

- copii ale documentelor de studii;

- documente de vechime in munca;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca se afla sau nu in evidenta cu boli cronice si antecedentele de boala.

D. Incadrarea se va face potrivit prioritatilor institutiei, posibilitatilor bugetare si rezultatelor individuale obtinute de candidati la probele de concurs.

E. Informatii si relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.202.24.14.

F. Tematica si bibliografia

 

4. In vederea realizarii unei rezerve de operatori centrala telefonica in cadrul U.M. 0572 Bucuresti, domeniul apel unic de urgenta, Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concurs de selectie.

A. Candidatele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba cetatenie romana;

- sa aiba varsta de pana la 35 de ani;

- media examenului de bacalaureat sa nu fie mai mica de 7,00;

- sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

- sa nu fi fost condamnate penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie in curs de cercetare sau judecata intr-un dosar penal.

Probe de concurs:

- examinare psihologica (proba eliminatorie);

- evaluare la pregatirea fizica (proba eliminatorie);

- examinare profesionala:

- tehnologia informatiei;

- notiuni generale de geografia Romaniei;

- limba straina;

Nota minima de promovare a fiecarei probe din cadrul examinarii profesionale este 7,00.

C. Inscrierile se vor face la adresa de e-mail ru@stsnet.ro sau la sediul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Splaiul Independentei nr.323A, sector 6, Bucuresti, pana la data de 31.03.2017, ora 14, iar dosarul de inscriere va contine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. si copie certificat de nastere;

- copie diploma bacalaureat;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca se afla sau nu in evidenta cu boli cronice si antecedentele de boala.

D. Angajarea se va face potrivit prioritatilor institutiei, posibilitatilor bugetare si rezultatelor individuale obtinute de candidate la examinarile efectuate.

E. Informatii si relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.202.24.14.

 

5.In vederea realizarii unei rezerve de operatori centrala telefonica in cadrul U.M. 0572 Bucuresti (Birourile Raspuns Apel „112” Arad, Bihor, Botosani, Giurgiu, Olt si Maramures), Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concursuri de selectie.

A. Candidatele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba cetatenie romana;

- sa aiba varsta de pana la 35 de ani;

- media examenului de bacalaureat sa nu fie mai mica de 7,00;

- sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

- sa nu fi fost condamnate penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie in curs de cercetare sau judecata intr-un dosar penal;

B.Probe de concurs:

- evaluarea psihologica (proba eliminatorie);

- evaluarea la pregatirea fizica (proba eliminatorie);

- examinarea profesionala:

- tehnologia informatiei;

- notiuni generale de geografia Romaniei;

- limba straina.

Nota minima de promovare a fiecarei probe din cadrul examinarii profesionale este 7,00.

C.Tematica, perioada de desfasurare a interviului de selectie si a concursurilor vor fi comunicate la sediile Oficiilor Judetene de Telecomunicatii Speciale:

- Arad (str. Ioan Calvin nr.17-19, Arad, numar de telefon: 0257.256.614);

- Bihor (str. Dunarea nr.2, Oradea, numar de telefon: 0259.471.240);

- Botosani (bd. Mihai Eminescu nr.55-57, Botosani, numar de telefon: 0231.511.001);

- Giurgiu (str. Calugareni nr.26, Giurgiu, numar de telefon: 0246.214.856);

- Olt (str. Mihai Eminescu nr.19-21, Slatina, numar de telefon: 0249.413.935);

- Maramures (str. 22 Decembrie nr.37, Baia-Mare, numar de telefon: 0262.211.741).

D.Inscrierile se vor face la sediile unitatilor sus-mentionate pana la data de 24.03.2017, ora 14, iar dosarul de inscriere va contine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. si copie certificat de nastere;

- copie diploma bacalaureat;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca se afla sau nu in evidenta cu boli cronice si antecedentele de boala.

E. Incadrarea se va face potrivit prioritatilor institutiei, posibilitatilor bugetare si rezultatelor individuale obtinute de candidate, la examinarile efectuate.

 

6.Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concurs in vederea incadrarii a 5 (cinci) functii de ofiter in cadrul U.M. 0821 Giurgiu, dupa cum urmeaza:

- o functie de ofiter - profil tehnologia informatiei

-Tematica si bibliografia

- doua functii de ofiter - profil comunicatii telefonice

-Tematica si bibliografia

- doua functii de ofiter - profil radiocomunicatii

-Tematica si bibliografia

A. Conditii de participare:

- sa aiba cetatenia romana;

- sa aiba varsta de pana la 40 de ani;

- sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

- sa fie absolventi, cu examen de licenta/diploma/master, ai institutiilor de invatamant superior in domeniile: informatica, inginerie electronica si telecomunicatii, inginerie electrica, calculatoare si tehnologia informatiei, stiinte ingineresti aplicate si ingineria sistemelor;

- media examenului de licenta/diploma/master corespunzatoare studiilor posturilor scoase la concurs sa nu fie mai mica de 7,00, iar candidatii sa nu fi repetat ani de studii din motive imputabile lor;

- sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie in curs de cercetare sau judecata intr-un dosar penal.

B.Probe de concurs:

- evaluare psihologica (proba eliminatorie);

- evaluare la pregatirea fizica (proba eliminatorie);

- examinare a cunostintelor de limba straina de circulatie internationala (proba eliminatorie);

- examinare profesionala (proba teoretica si proba practica).

Nota minima de promovare a fiecarei probe din cadrul examinarii profesionale si a probei de limba straina este 7,00.

C. Perioada de desfasurare a interviului de selectie si a concursului vor fi comunicate la sediul U.M. 0821 Giurgiu, str. Calugareni nr. 26, numar de telefon: 0246.214.856.

D. Inscrierile se vor face la sediul unitatii sus-mentionate pana la data de 14.04.2017, ora 14, iar dosarul de inscriere va contine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. si copie certificat de nastere;

- copii ale documentelor de studii;

- adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca se afla sau nu in evidenta cu boli cronice si antecedentele de boala.

E. Incadarea se va face potrivit prioritatilor institutiei, posibilitatilor bugetare si rezultatelor individuale obtinute de candidati la examinarile efectuate.

 

7.Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza concurs in vederea incadrarii a doua functii de personal contractual – ingrijitor, dupa cum urmeaza: o functie la U.M. 0293 Cluj si o functie la U.M 0331 Caras-Severin.

A.Conditii de participare:

-sa aiba cetatenia romana;

-sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

-sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

-sa aiba studii gimnaziale;

- sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie, sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa si sa nu fie in curs de cercetare sau judecata intr-un dosar penal.

B.Inscrierile pentru U.M. 0293 Cluj se vor face la sediul unitatii din str. Traian, nr.27, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. Data limita de depunere a dosarelor de concurs este 05.04.2017, ora 16.

Inscrierile pentru U.M. 0331 Caras-Severin se vor face la sediul unitatii din Bld. Alexandru Ioan Cuza, nr.40, mun. Resita, jud. Caras-Severin. Data limita de depunere a dosarelor de concurs este 05.04.2017, ora 16.

C. Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

- cerere de inscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;

- cazier sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate care sa ateste ca are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza;

- declaratie pe proprie raspundere privind acceptul de a fi verificat, in cazul castigarii concursului sau examenului, in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate valabile pentru nivelul de secretizare al informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu;

- curriculum vitae.

D. Etapele concursului:

- selectia dosarelor - 07.04.2017

- afisare rezultate - 10.04.2017

- depunere contestatii - 11.04.2017

- solutionare contestatii - 12.04.2017

- evaluarea psihologica, proba eliminatorie- 26.04.2017

- examinarea profesionala:

- proba scrisa si proba practica- 27.04.2017

- afisare rezultate- 28.04.2017

- depunere contestatii - 02.05.2017

- solutionare contestatii - 03.05.2017

- interviu - 04.05.2017

- afisare rezultate - 05.05.2017

- depunere contestatii - 08.05.2017

- solutionare contestatii - 09.05.2017

E. Telefon secretar comisie: 021.202.24.37

F.Tematica si bibliografia 

Rezultatele obtinute in urma examinarii profesionale: proba scrisa, proba practica, interviu si rezultatul probei de limba engleza de catre candidatul selectionat si prezent la examenul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - expert gr. I A, in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 25.01.2017, sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Nume

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Medie

Concluzii

1.

BOBOC CATALIN

95

90

100

95

ADMIS

 

Proba de limba engleza a fost notata, conform procesului-verbal incheiat in data de 10.01.2017, cu nota 7,67, fiind considerat admis.

 

 

Rezultatele obtinute in urma examinarii profesionale: proba scrisa, proba practica si interviu de catre candidata selectionata si prezenta la examenul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - ingrijitor in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 25.01.2017, sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Nume

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Medie

Concluzii

1.

PALEU FILOFTEIA

80

90

90

86,67

ADMIS

 

Rezultatele obtinute in urma sustinerii de catre candidatul selectionat si prezent la examenul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - expert gr.I A, in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 17.01.2017, este urmatorul:

 

Nr. crt.

Nume

Punctaj interviu

Concluzii

1.

BOBOC CATALIN

100

ADMIS

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de puncte.

 

 

Rezultatele obtinute in urma sustinerii de catre candidata selectionata si prezenta la examenul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - ingrijitor in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 17.01.2017, este urmatorul:

 

Nr. crt.

Nume

Punctaj interviu

Concluzii

1.

PALEU FILOFTEIA

90

ADMIS

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de puncte.

 

Rezultatul analizei dosarului pentru candidatul inscris la concursul/examenul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - expert gradul IA la Directia Logistica, conform procesului-verbal incheiat in data de 15.12.2016, este urmatorul:

 

Nr. crt.

Nume

Concluzii

1.

BOBOC CATALIN

ADMIS

 

Rezultatul analizei dosarului pentru candidatul inscris la concursul/examenul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - ingrijitor la Directia Logistica, conform procesului-verbal incheiat in data de 15.12.2016, este urmatorul:

 

Nr. crt.

Nume

Concluzii

1.

PALEU FILOFTEIA

ADMIS

 

 

Rezultatele obtinute in urma examinarii profesionale: proba scrisa, proba practica si interviu de catre candidatii selectati si prezenti la concursul pentru ocuparea a doua functii de personal contractual - ingrijitor, in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 25.11.2016:

 

Nr. crt.

Nume

Examinare psihologica

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Medie

Concluzii

1.

VLAD FLORINA-CATALINA

APT

100

95

95

96,6

ADMIS

2.

GRIGORESCU MARIA

APT

100

100

90

96,6

ADMIS

3.

PALEU FILOFTEIA

APT

54

50

Neprezentat

-

RESPINS

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de puncte.

In conformitate cu prevederile art. 30 alin. 4 din H.G. nr. 286/23.03.2011, se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

 

Rezultatele obtinute in urma examinarii profesionale: proba scrisa, proba practica si interviu de catre candidatii selectati si prezenti la concursul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - muncitor calificat-fochist, in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 25.11.2016:

 

Nr. crt.

Nume

Examinare psihologica

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj interviu

Medie

Concluzii

1.

DOBRESCU IONEL ADRIAN

APT

90

100

90

93,3

ADMIS

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de puncte.

In conformitate cu prevederile art. 30 alin. 4 din H.G. nr. 286/23.03.2011, se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

 

Rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise si probei practice de catre candidatii selectati si prezenti la concursul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - ingrijitor in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 16.11.2016, sunt urmatoarele:

 

Nr. crt.

Nume

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Concluzii

1.

PALEU FILOFTEIA

54

50

ADMIS

2.

VLAD FLORINA CATALINA

100

95

ADMIS

3.

GRIGORESCU MARIA

100

100

ADMIS

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de puncte.

 

Rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise si probei practice de catre candidatii selectati si prezenti la concursul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - muncitor calificat - fochist in cadrul Directiei Logistice, conform procesului-verbal incheiat in data de 16.11.2016, sunt urmatoarele:

 

Nr. crt.

Nume

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Concluzii

1.

DOBRESCU IONEL ADRIAN

90

100

ADMIS

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011, punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de puncte.

 

 

Rezultatele selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea a doua functii de personal contractual - ingrijitor la Directia Logistica, conform procesului-verbal incheiat in data de 31.10.2016, sunt urmatoarele:

 

Nr. crt.

Nume

Concluzii

1.

BARBU ELENA

ADMIS

2.

VLAD FLORINA-CATALINA

ADMIS

3.

GRIGORESCU MARIA

ADMIS

4.

PALEU FILOFTEIA

ADMIS

 

Rezultatele selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unei functii de personal contractual - muncitor calificat - fochist, la U.M. 0731 oras Buftea, judet Ilfov, conform procesului-verbal incheiat in data de 31.10.2016, sunt urmatoarele:

 

Nr. crt.

Nume

Concluzii

1.

DOBRESCU IONEL-ADRIAN

ADMIS

2.

GANEA FLORIAN

ADMIS

3.

LAZAR ION-NELU

ADMIS

 

 

 

Contact


Copyright © 2003 Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Toate drepturile rezervate