ATRIBUTIILE  S.T.S. STRATEGIA

Serviciul de Telecomunicatii Speciale are atributii deosebit de importante in asigurarea telecomunicatiilor speciale pentru conducerea tarii atat la pace, cat si in situatii de urgenta, la declansarea mobilizarii ori a starii de razboi.

In acest sens, institutia:
-  administreaza, exploateaza si dezvolta retelele de telecomunicatii speciale din patrimoniul aflat in administrare sau primite spre utilizare;

-  elaboreaza programe si documente specifice modernizarii, dezvoltarii, exploatarii si intretinerii retelelor de telecomunicatii speciale;

-  stabileste politica de securitate a comunicatiilor si asigura aplicarea metodelor si masurilor necesare protectiei informatiilor prelucrate, stocate sau transmise prin retelele de telecomunicatii speciale in conformitate cu standardele nationale de protectie a informatiilor;

-  gestioneaza spectrul de frecvente radio cu utilizare guvernamentala care ii este atribuit pentru telecomunicatii speciale;

-  monitorizeaza pe teritoriul national, in scopul protectiei si asigurarii disponibilitatii, spectrul de frecventa radio aflat in gestiunea sa si a organismelor ce fac parte din sistemul de securitate nationala, in baza unor protocoale incheiate cu acestea;

-  dezvolta relatii de cooperare cu celelalte institutii din cadrul sistemului de securiatate nationala si asigura cu prioritate serviciile de comunicatii speciale si IT pentru Centru National Militar de Comanda si Structura Nationala de Raspuns, in conditiile legii;

-  colaboreaza cu institutiile componente ale sistemului de securitate nationala, cat si cu alte persoane juridice care desfasoara activitati In domeniu, in vederea armonizarii si asigurarii compatibilitatii sistemelor de comunicatii;

-  desfasoara activitati de instalare, operare, intretinere si mentinere la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 112;

-  aplica procedurile legate de tehnologia infrastructurii de Chei Publice in cadrul sistemului de securitate nationala;

-  organizeaza sistemul destinat autentificarii prin semnaturii electronice;

-  participa, impreuna cu Ministerul de Interne, la aplicarea masurilor specifice pentru managementul integrat al frontierei de stat;

-  presteaza servicii de telecomunicatii pentru persoanele juridice, publice sau private, conform legii.


spacer.gif (43 bytes)

Contact

Copyright 2003 Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Toate drepturile rezervate